ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว - ด้านข่าวภูมิภาค

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา สังกัด สำนักข่าว นั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว - ด้านข่าวภูมิภาค

 

จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565 โดย สำนักทรัพยากรมนุษย์ จะแจ้งรายละเอียดผ่านทาง Email ตามที่ทุกท่านได้แจ้งรายละเอียดไว้

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน