ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว - ข่าวในพระราชสำนัก

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เรื่อง เปิดรับโอนย้ายพนักงาน และรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว - ข่าวในพระราชสำนัก สังกัด กลุ่มบริหารข่าวรายวัน สำนักข่าว จำนวน 1 อัตรา นั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

 

จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะแจ้ง รายละเอียดผ่านทาง Email ตามที่ทุกท่านได้แจ้งรายละเอียดไว้

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน