ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายในและรับสมัครบุคคลภายนอก ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว สังกัด ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา นั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนออนไลน์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน