ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์สื่อเสียง

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์สื่อเสียง สังกัด ฝ่ายสื่อเสียงสำนักสื่อใหม่ โดยสอบข้อเขียนแบบออนไลน์ ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ จึงขอประกาศกำหนดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน