ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณาธิการ

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง เปิดรับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง บรรณาธิการ และประกาศลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง บรรณาธิการ สังกัด กลุ่มบริหารข่าวรายวัน สำนักข่าว ไปแล้วนั้น

เนื่องจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ จึงขอประกาศกำหนดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (แบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน