เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว สังกัด รายการสถานีประชาชน

ตามประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว สังกัด รายการสถานีประชาชน กลุ่มบริหารข่าวรายวัน สำนักข่าว โดยกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะประกาศวันสอบสัมภาษณ์
ให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ขององค์การฯ www.thaipbs.or.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน