เลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ สังกัด สำนักข่าว

ตามประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคมพ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ สังกัด สำนักข่าว โดยกำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกได้มติขอทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณาธิการ ใหม่อีกครั้ง ดังนั้นจึงขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 ออกไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ขององค์การฯ www.thaipbs.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน