ขอเปลี่ยนแปลงกรอบดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส

         ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน แล้วนั้น

          เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยมีภาระกิจด่วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกรอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกที่กำหนดไว้ได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งงานดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับ
ผู้ตรวจสอบภายในชำนาญการอาวุโส สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

2. การรับสมัครคัดเลือก
ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

3. วิธีการคัดเลือก

          หมายเหตุ ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลารับสมัคร การเปลี่ยนแปลงกรอบวันดำเนินการ และการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน