เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่สื่อสารและการตลาดออนไลน์อาวุโส

          ตามประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารและการตลาดออนไลน์อาวุโส โดยกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 นั้น

           เนื่องจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบข้อเขียนในวันดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

          โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะประกาศวันสอบข้อเขียนให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ขององค์การฯ www.thaipbs.or.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน