เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติตำแหน่ง จนท.พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยงอาวุโส

          ตามประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยงอาวุโส โดยกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

          เนื่องจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบข้อเขียนในวันดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปฏิบัติในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

          โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะประกาศวันสอบข้อเขียนให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ขององค์การฯ www.thaipbs.or.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน