ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ สังกัด ฝ่ายเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ไปแล้วนั้น

          ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

 

          เนื่องจาก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการได้ จึงขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

          โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจะประกาศวันสอบสัมภาษณ์ให้ทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ขององค์การฯ www.thaipbs.or.th 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน