ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคเหนือ

          ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้มีประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคเหนือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การทำงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลรวมคะแนนของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์

  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ

นางสาวชิดชนก ภวันนา

  • ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายชื่อสำรอง อันดับที่ 1 คือ

นางสาวจารุวรรณ อุ่นแก้ว

          ทั้งนี้ ขอความร่วมมือฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในการประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคเหนือ ทาง website ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และ website ของไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน