ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) เพิ่มเติม

          ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) (ประเภทสัญญาจ้างเหมาบริการ) ซึ่งทางกรรมการสัมภาษณ์ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและขอให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพิ่มอีก 1 คน คือ

  • นายณัฐวุฒิ เชาวทัต


          โดยขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง AM 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (อาคารอำนวยการ) สามารถนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2415 หรือ 081-869-7171 ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.

กลับขึ้นด้านบน