ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคกลาง (ตะวันออก)

        ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้มีประกาศเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) (ประเภทสัญญาจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน

สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคกลาง (ตะวันออก) ดังต่อไปนี้

  1. นายณัฎฐ์ชวัญช์ กิจวิทยาพงศ์
  2. นายศิวนนท์ ศรีวาจา


         ทั้งนี้คณะกรรมการคัดเลือกได้กำหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง AM 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (อาคารอำนวยการ) จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2415 หรือ 081-869-7171 ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.

กลับขึ้นด้านบน