ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้มีประกาศเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (ประเภทสัญญาจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผชู้มและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังต่อไปนี้

 

          จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสัมภาษณ์ผู้สมัครในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ห้อง AM 201 ชั้น 2 อาคาร A (โปรดนำเอกสารตัวจริงมาเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่) ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อกลับเพื่อนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ ได้ที่เบอร์ 02-790-2402 หรือ 081-655-7187 ในเวลาและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.30 น.
 

กลับขึ้นด้านบน