ไทยพีบีเอสจัดดีเบต “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย”

ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (PNET), สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิด “ศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 62” เพื่อผนึกกำลังจัดเวทีใหญ่ “วาระประชาชน กำหนดอนาคตประเทศไทย” เวทีที่จะนำเสียงประชาชนจากทุกเวทีภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร กว่า 20 เวที ส่งตรงถึง (ว่าที่) นายก จาก 7 พรรคการเมือง ได้แก่พรรคชาติพัฒนา, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคอนาคตใหม่, พรรคเพื่อไทย, พรรคเศรษฐกิจใหม่, พรรคประชาธิปัตย์, และพรรคภูมิใจไทย ผ่านเวทีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ Convention Hall ชั้น 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล กล่าวว่า เวทีดีเบตครั้งใหญ่ของไทยพีบีเอสมีความน่าสนใจโดดเด่น เพราะเป็นการรวบรวมโจทย์จากเสียงที่แท้จริงของประชาชน โดยการทำงานร่วมกันของภาคีศูนย์อำนวยการวาระเลือกตั้ง 62 ที่ได้ร่วมกันจัดเวทีฟังเสียงประชาชนจากทั่วประเทศกว่า 20 เวที ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา เพื่อสังเคราะห์เป็นนโยบายจากประชาชน ร่วมกับภาควิชาการและพันธมิตร ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ ไทยพีบีเอสได้รวบรวมนโยบายต่าง ๆ เข้ากับข้อมูลเชิงสถิติ สกัดเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านการศึกษา ด้านสังคมสวัสดิการ ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง รวบรวมเป็นโจทย์ให้พรรคการเมืองตอบเข้าสู่เวทีดีเบตครั้งใหญ่ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

เราจะจับตาการทำงานของพรรคการเมืองหลังการเลือกตั้ง 24 มีนาคมนี้ เพื่อรายงานแก่ประชาชนต่อไป ตามแนวคิดที่ว่า ให้เสียงประชาชนไปไกลกว่าการเลือกตั้ง

กลับขึ้นด้านบน