ไทยพีบีเอสชวนร่วมงาน “Human of Street : เราล้วนเปราะบางกลางเมืองใหญ่” 30 มี.ค.นี้

เมื่อความ “ไร้บ้าน”  ไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่อาศัย แต่เป็นสภาวะเปราะบางที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ และดูจะรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ที่เป็น “เมืองใหญ่”  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงร่วมกับ 8 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สสส. , สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย, เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(SVN), สมาคมคนไร้บ้าน, Peace Creative for Human Value, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “Human of Street : เราล้วนเปราะบางกลางเมืองใหญ่”  นิทรรศการเพื่อความเข้าใจคนไร้บ้านในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ที่จะพาทุกคนไปรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เปราะบางกับตัวเรา เพื่อการดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวไม่ให้ตกไปอยู่ในสภาวะเปราะบาง ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 18.30 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

กำหนดการกิจกรรม

 • 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.30 – 13.45 น. ดำเนินรายการ โดย วิภาพร วัฒนวิทย์
  กล่าวต้อนรับ โดย นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน ผู้จัดการแผนงานพัฒนาองค์ความรู้ฯ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนไร้บ้าน
 • 13.30 – 14.00 น. กล่าวเปิดงาน
  - นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
  - นายสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อํานวยการสํานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
 • 14.00 – 15.00 น. Showcase “Homeless Creative Communication Design”
  - สัมภาษณ์กลุ่มเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป Human of Street : Creative Communication Design
  - พาทุกคนไปมีประสบการณ์ร่วมกับนิทรรศการ
  - มอบของที่ระลึกกับเยาวชนฯ โดย ตัวแทนเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(SVN)
 • 15.00 - 15.45 น. ละครแทรกสด โดยคณะละคร Malongdu และพี่น้องคนไร้บ้าน
 • 15.45 – 16.45 น. เวทีเสวนาสาธารณะ “Human of Street: เราล้วนเปราะบางกลางเมืองใหญ่”
  - วิเชียร ทาหล้า เครือข่ายคนไร้บ้านเชียงใหม่
  - ณัฐวุฒิ กรมภักดี กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน ขอนแก่น
  - สมพร หารพรม มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  - อาทิตย์ โกวิทวรางกูร เครือข่ายมักกะสัน
  ดำเนินรายการโดย วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม
 • 16.45 – 17.15 น. การแสดงดนตรี “คนไร้บ้าน เมืองใหญ และความเปราะบาง” โดย วงดนตรีเครือข่ายเยาวชนสลัมสี่ภาค
 • 17.15 – 18.15 น. Partnership Dialogue - สนทนาเชื่อมโยงความร่วมมือขับเคลื่อนประเด็นในแต่ละพื้นที่
 • 18.15 – 18.30 น. กล่าวปิดงานโดย นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน

เข้าร่วมงานฟรี! งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย (คลิกลงทะเบียนร่วมงาน) พิเศษ!! สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงาน 100 ท่านแรก รับฟรี!! ถุงผ้าที่ระลึกจากไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน