ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ MAM & Video Server

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ MAM & Video Server สังกัด ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server สำนักโทรทัศน์และวิทยุ และประกาศลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ MAM & Video Server สังกัด ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น

          ส.ส.ท. ขอแจ้งผลการสอบข้อเขียน และผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบ MAM & Video Server สังกัด ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Server ดังต่อไปนี้


          ไม่มีผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงถือว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน