รายการสถานีประชาชน เข้ารับโล่รางวัล"คนดีประเทศไทย" ประจำปี 2561

วันนี้ (14 ธ.ค. 61) รายการ "สถานีประชาชน" ได้รับรางวัล "คนดีประเทศไทย" ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชน ข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมีคุณอภิกขณา บุราณฤทธิ์ ผู้สื่อข่าว รายการสถานีประชาชน เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว จากพลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธี

พิธีมอบ "รางวัลคนดีประเทศไทย" จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ด้วยความกตัญญู ความมีสำนึกดี ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ซึ่งรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นรายการข่าว ที่เป็นสื่อกลางเพื่อนำเสนอปัญหาและหาทางออกทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน