ไทยพีบีเอสลงนามความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการให้สื่อมวลชนจากประเทศมองโกเลีย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส รัฐบาลมองโกเลีย และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) ณ ห้องประชุม Brian Ward Room ชั้น 24 ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ในการจัดสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับสื่อมวลชนจากประเทศมองโกเลีย และเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันภัยของมองโกเลีย ทั้งหมด 50 คน ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการนำเสนอข่าวภัยพิบัติ ซึ่งไทยพีบีเอสได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารด้านภัยพิบัติ เตือนภัย พยากรณ์เหตุการณ์ สร้างองค์ความรู้ในด้านการรับมือภัยพิบัติให้แก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศมาโดยตลอด ในการลงนามครั้งนี้ มี ดร.พิจิตต รัตตกุล Special Advisor and Secretary ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) คุณพิภพ พานิชภักดิ์ รอง ผอ.ส.ส.ท. คุณสุรชัย ปานน้อย Thai PBS Executive Producer และคุณดาริน กำเนิดรัตน์ บรรณาธิการข่าวและผู้ประกาศข่าวภัยพิบัติ เข้าร่วมพิธีลงนามด้วย 

 

 

 

ไทยพีบีเอส ได้รับการประสานงานจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC) ให้เป็นองค์กรจัดอบรมให้สื่อมวลชนมองโกเลียและเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันภัยของมองโกเลีย ทั้งหมด 50 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีในเอเชียแปซิฟิก เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติของสหประชาชาติ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างไทยพีบีเอส NEMA MONGOLIA และศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center - ADPC)

 

กลับขึ้นด้านบน