ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส ประกาศลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 และประกาศลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรานั้น

          ส.ส.ท. ขอแจ้งผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหาร ดังต่อไปนี้

          ไม่มีผู้ผ่านการคัดคุณสมบัติเบื้องต้น จึงถือว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน