ไทยพีบีเอส – ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสื่อศิลป์ ปี 6

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสื่อศิลป์ ปี 6 ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ หอภาพยนตร์อีสาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561


โครงการสื่อศิลป์ ปี 6 ตอน “แซยิดมิตรภาพ”
จะเป็นการนำเสนอมุมมองของสังคม โดยฝีมือของคนรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้น ที่จะถ่ายทอดเรื่องราว “ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวาน และขมขื่น” ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของการมีถนนมิตรภาพเข้ามาสู่แผ่นดินถิ่นที่ราบสูง ภายใต้แก่นของเนื้อหาที่ยังมุ่งสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปที่ทำงานด้านการสื่อสาร ด้วยหวังที่จะให้เกิดผลงานสื่อศิลป์ “ภาพยนตร์สั้น และคลิป” เพื่อสื่อสารสู่สาธารณะ สร้างให้เกิดความเข้าใจ ความตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา คุณค่า และความงามที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้สังคมร่วมกันปกป้องดูแล ร่วมสร้างสังคมแห่งการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ และสันติสุข

โครงการสื่อศิลป์ ปี 6 ตอน “แซยิดมิตรภาพ” จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2790-2416-7

กลับขึ้นด้านบน