ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ทนายความชำนาญการ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร และประกาศลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานประจำ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น

          ส.ส.ท. ขอแจ้งผลการสอบข้อเขียน และผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ทนายความชำนาญการ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร ดังต่อไปนี้

          ไม่มีผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงถือว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน