ผู้มีสิทธิเข้าทำแบบทดสอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเงิน

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเงิน สังกัด ศูนย์การเงิน จำนวน 1 อัตรา นั้น

          ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำแบบทดสอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

          จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิเข้าทำแบบทดสอบตามรายชื่อข้างต้นเข้าทำแบบทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Briefing room ชั้น 1 อาคารสำนักอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบข้อเขียน 10 นาที)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน