รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ได้รับคัดเลือกเป็น ผอ.ไทยพีบีเอสคนใหม่ ด้วยคะแนน 2 ใน 3

ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน