ผลการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลสื่อออนไลน์อาวุโส

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และรายงานผลสื่อออนไลน์อาวุโส สังกัด ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ จำนวน 1 อัตรา นั้น

          ส.ส.ท. ขอประกาศผลการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

                    ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์ 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน