ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง เลขานุการอาวุโส/เลขานุการบริหาร

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครบุคลากรภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เลขานุการอาวุโส/เลขานุการบริหาร สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

         ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีความเหมาะสมในตำแหน่ง เลขานุการบริหาร จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

             นางธีลฎี อันตรเสน

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2219 ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00–17.00 น. หากพ้นจากกำหนดวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 

 

กลับขึ้นด้านบน