ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม สังกัด สำนักโทรทัศน์และวิทยุ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายนพ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศิลปกรรมดังต่อไปนี้

          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน