ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์วิทยุ (ศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ)

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์วิทยุ (ศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ) สังกัด สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. จำนวน 1 อัตรา นั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของ ผู้สมัครเรียบร้อย และได้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีความเหมาะสมในตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์วิทยุ (ศูนย์พัฒนาบริการเนื้อหาข่าวและรายการ) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

          นาย ธรณินทร์ เทพวงค์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กลับขึ้นด้านบน