ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ สังกัด สำนักทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ดังต่อไปนี้

          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน