ไทยพีบีเอสชวนน้องๆ อายุ 10 -15 ปี สมัครร่วมกิจกรรม "Thai PBS Mini Quad Rotor Camp"

ไทยพีบีเอสต้อนรับปิดเทอม ชวนน้องๆ อายุ 10-15 ปี ร่วมกิจกรรม "Thai PBS Mini Quad Rotor Camp" มาทำความรู้จัก ประดิษฐ์ และทดสอบการใช้งานอากาศยาน พร้อมเข้าฐานฝ่าด่านความยากกับ อ. พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมพี่ๆ ทีมงานหนูน้อยจ้าวเวหาไทยพีบีเอส

รายละเอียดกิจกรรมและการเรียนรู้

เรื่องที่ 1 เรียนรู้ทฤษฎีพื้นฐาน

 • ประวัติความเป็นมาการบิน
 • ปัจจัยที่ทำให้เครื่องบินสามารถบินได้

เรื่องที่ 2 ทำความรู้จักอากาศยาน (Quad rotor)

 • องค์ประกอบและส่วนประกอบของอากาศยาน (Quad rotor)
 • แรงที่กระทำต่ออากาศยาน(Quad rotor)

เรื่องที่ 3 การใช้งานและควบคุมอากาศยาน (Quad rotor)

 • การประดิษฐ์อากาศยาน (Quad rotor)
 • การควบคุมอากาศยาน (Quad rotor)
 • การใช้อากาศยาน (Quad rotor) ในการหยิบ-ทิ้งสิ่งของ
 • วิธีการปรับปรุงแก้ไขอากาศยาน (Quad rotor)

เรื่องที่ 4 กิจกรรมฝึกบิน

 • เข้าฐานทำการบินและทดสอบควบคุมการใช้งาน
 • หยิบและทิ้งสิ่งของตามจุดต่างๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • น้องๆ ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการบิน ทฤษฎี หลักพลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบของอากาศยาน (Quad rotor )
 • น้องๆ ที่เข้าร่วมสามารถประดิษฐ์อากาศยาน (Quad rotor ) เองได้
 • น้องๆ ได้รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหาการทำงานของอากาศยาน (Quad rotor )โดยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
 • น้องๆ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนวิทยาศาสตร์และอากาศยาน อาทิ การบินโดยใช้โดรน
 • น้องๆ ที่เข้าร่วมได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนอย่างเป็นประโยชน์ ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับอากาศยาน (Quad rotor )

รายละเอียดการสมัคร

ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ประกอบด้วย

 • ค่าวิทยากรและทีมงาน
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • อุปกรณ์
 • อาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
 • เสื้อยืดกิจกรรม

กำหนดการ

วันและเวลาจัดกิจกรรม

วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. (กิจกรรม 2 วัน) 
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคารD) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-790-2383 / 082-129-9795 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)

กลับขึ้นด้านบน