ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพข่าวและอุปกรณ์ประกอบ

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพข่าวและอุปกรณ์ประกอบครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

          ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมยื่นเอกสารเสนอราคา สามารถซื้อแบบข้อกำหนดคุณลักษณะได้ในราคาชุดละ 500 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น.-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2175 โทรสาร 02-790-2071

          โดยกำหนดยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ ศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน