ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ดำเนินการผลิตรายการละครเด็ก (จินตนาการ,ปาฏิหาริย์)

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ ละครเด็ก(จินตนาการ,ปาฏิหาริย์) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคาในวันที่ 23 มิถุนายน 2559

          คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 10 ราย ดังนี้

  1. บริษัท บลูริงค จำกัด
  2. บริษัท อาร์ชเชอร์ เวอร์ค จำกัด
  3. บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จำกัด
  4. บริษัท ซี สตูดิโอ จำกัด
  5. บริษัท ซุปเปอร์ฟิล์ม จำกัด
  6. บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
  7. บริษัท บิ๊กเบรน ครีเอชั่น จำกัด
  8. บริษัท ธาราวิชั่น จำกัด
  9. บริษัท จิณณะ จำกัด
  10. บริษัท ฟิน-แลนด์ สตูดิโอ จำกัด

          ทั้งนี้ขอให้ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา ให้นำเสนอแนวคิดผลงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กลับขึ้นด้านบน