ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อนำเสนอรายการ การดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “การดำเนินชีวิตตามแนวทางของในหลวง” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นั้น


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 18 ราย ดังนี้

 1. บริษัท เอ็นทูโกร จำกัด
 2. บริษัท อิคิระ ครีเอชั่น เฮ้าส์ จำกัด
 3. บริษัท ณ๊อบ โปรดักชั่นส์ จำกัด
 4. บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
 5. บริษัท วันนี้วันดี โปรดักชั่น จำกัด
 6. บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จำกัด
 7. บริษัท มหากรุ๊ปมีเดีย จำกัด
 8. บริษัท ธีมเมติก จำกัด
 9. บริษัท แคพพิเทิล พี จำกัด
 10. บริษัท ดรีม ฮันเตอร์ จำกัด
 11. บริษัท เอ เอส พี มีเดีย บรอซิส จำกัด
 12. บริษัท คิดซน พลัส จำกัด
 13. บริษัท เดอซัน จำกัด
 14. บริษัท บลูสกาย(บางกอก)จำกัด
 15. บริษัท ซีออน สตูดิโอ จำกัด
 16. บริษัท อินเด็ก ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด
 17. คุณทวี อุทิศานุรักษ์สกุล
 18. บริษัท จิณณะ จำกัด

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง Theater ชั้น 1 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน