ประกวดราคาจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เสริมจุดบอด (A2) จำนวน 9 สถานี โครงการโทรทัศน์ดิจิทัล

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์เสริมจุดบอด (A2) จำนวน 9 สถานี เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

          ผู้ประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 โดยสามารถซื้อรายการข้อกำหนดได้ในราคาชุดละ 1,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 16-22 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          ผู้ซื้อแบบจะต้องมารับฟังคำชี้แจงแบบในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 15.00 -17.00 น. ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ไม่มาฟังคำชี้แจงแบบไม่มีสิทธิ์ ยื่นเอกสารประกวดราคา

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 -12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน