ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกรายการทันโลก

           ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “ทันโลก” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นั้น


          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. บริษัท อัลคา ลิงค์ จำกัด
  2. บริษัท สาระดี จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

----------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ 
โทร. 02-790-2170 
(เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. )

 

 

กลับขึ้นด้านบน