ผลการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครไทย (Theme:Mental Growth)

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย( ส.ส.ท. ) ได้ประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการละครไทย(Theme:Mental Growth) ตามประกาศ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559

          บัดนี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยคณะกรรมการจัดหารายการได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิด และเนื้อหาหลักเกณฑ์ ที่ ส.ส.ท. กำหนดเสร็จสิ้นแล้วซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี อเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน