ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดหากล้องENG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ชุดอุปกรณ์ Wireless Camera HD และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่กล้อง

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีความประสงค์จะจัดหากล้องENG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ชุดอุปกรณ์ Wireless Camera HD และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่กล้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 2 รายนั้น

         คณะกรรมการจัดหาพัสดุได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในส่วนของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. บริษัท สตรองบราเดอร์ส ๑๙๖๑ จำกัด
  2. บริษัท ปิ่นรังษี กรุ๊ป จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน