ประกาศปิดรับสมัคร อบรมการถ่ายภาพด้วยโดรน รุ่นที่ 2 แล้วพบกันใหม่ในรุ่นที่ 3

ประกาศปิดการรับสมัคร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ “โดรน” เบื้องต้น รุ่นที่ 2 แล้วพบกันใหม่ในรุ่นที่ 3

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เบื้องต้น รุ่น 2" ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และทีมงานช่างภาพข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ของไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 มิถุนายน 2559

หัวข้อการอบรม ประกอบด้วย

  • ทำความรู้จักโดรน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน
  • การใช้โดรนในเบื้องต้น
  • ทดลองควบคุมกำรใช้โดรน
  • การถ่ายภาพด้วยกล้องโดรนในงานข่าว
  • การถ่ายภาพแบบมุมกล้องต่างๆ

สอบถามรายละเอียด

กลับขึ้นด้านบน