ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลิตรายการละครไทย ( เพิ่มเติม )

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “ละครไทย (Theme : Mental Growth)” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น

           คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา ( เพิ่มเติม ) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาเพิ่มเติม ดังนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี สไมล์ โปรดักชั่น

           โดยให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.-20.50 น. ณ ห้อง THEATRE ROOM ชั้น1 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน