ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลิตรายการละครไทย

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ “ละครไทย (Theme : Mental Growth)” โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารเสนอราคา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น

          คณะกรรมการได้ตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 14 ราย ดังนี้

1.บริษัท ธาราวิชั่น จำกัด
2.บริษัท อาร์ชเชอร์ เวอร์ค จำกัด
3.บริษัท สื่อดลใจ จำกัด
4.บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จำกัด
5.บริษัท ทโมนไทย จำกัด
6.บริษัท ธีมเมติก จำกัด
7.บริษัท ซีสตูดิโอ จำกัด
8.บริษัท อะกาลิโก โมทีฟ จำกัด
9.บริษัท วอร์รูมส์ จำกัด
10.บริษัท บีอเมซซิ่ง เอ็ดดูเทนเม้นส์ จำกัด
11.บริษัท ดีโอดูมัลติมีเดีย จำกัด
12.บริษัท เอ-ทรีท จำกัด
13.บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
14.บริษัท ซิกซ์ ทเวลฟ์ โซลูชั่น จำกัด

          ผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้านำเสนอแนวคิดผลงานและรูปแบบรายการ ในวันที่ 18 – 19พฤษภาคม 2559 และ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง THEATRE ROOM ชั้น1 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการนำเสนองานเป็นไปตามวันและเวลาที่กำหนด หากเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดไฟล์   

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน