จัดหากล้องENG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ชุดอุปกรณ์ Wireless Camera HD และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่กล้อง

          ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหา กล้อง ENG พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ชุดอุปกรณ์ Wireless Camera HD และเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่กล้อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ

          ผู้สนใจและประสงค์จะเข้าประกวดราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับข้อกำหนดคุณลักษณะได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ สำนักงานเลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-790-2171 โทรสาร 02-790-2071 ตั้งแต่วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน