ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดหารถยนต์เช่าระยะยาว จำนวน 60 คัน

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้มีความประสงค์จะจัดหารถยนต์เช่าระยะยาว จำนวน 60 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้ยื่นเสนอราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสาร จำนวน 4 รายนั้น

          คณะกรรมการจัดหาพัสดุได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในส่งนของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. บริษัท เอส.เอ็ม.ที.เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
2. บริษัท ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท ซินเนอร์เจติด ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด
4. บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน