ประกวดราคาจัดหาผู้ให้บริการรถยนต์เช่าระยะยาว

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ให้บริการ รถยนต์เช่าระยะยาว ผู้สนใจประสงค์จะเข้าสอบราคา โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดและซื้อแบบยื่นเสนอราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-790-2171 ในราคาชุดละ 1,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14-18 มีนาคม 2559

กำหนดยื่นซองในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ สำนักบริหารกิจการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

 

 ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน