สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Graphics Design

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Graphics Design พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ กำหนดยื่นเอกสารเสนอราคา 17 มี.ค. 59

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

กลับขึ้นด้านบน