ผลการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการสาระความรู้สำหรับผู้หญิง

          ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือส.ส.ท. ได้มีการประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการสาระความรู้สำหรับผู้หญิง ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

          บัดนี้องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจัดหารายการได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิด และเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่ ส.ส.ท.กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เทโอส มีเดีย จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน