ผลการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการสารคดี "สังคมสูงวัย"

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้ประกาศคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการสารคดี "สังคมสูงวัย" ตามประกาศ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

          บัดนี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจัดหารายการได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิด และเนื้อหาหลักเกณฑ์ ที่ ส.ส.ท. กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฝอยไห้ ฟิล์ม จำกัด

 

------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายจัดหารายการ สำนักบริหารกิจการ
โทร. 0-2790-2170
(วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.)

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน