ผลการคัดสรรผู้ดำเนินการผลิตรายการ "เกี่ยวกับครอบครัว"

คณะกรรมการจัดหารายการ ได้พิจารณารายละเอียดการเสนอแนวคิด "รายการเกี่ยวกับครอบครัว" และเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดี ธิงค์ พลัส จำกัด

 ดาวน์โหลดไฟล์

กลับขึ้นด้านบน