ประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการ แบบฝึกหัดประเทศไทย

 

ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้ดำเนินการผลิตรายการ แบบฝึกหัดประเทศไทย

รูปแบบรายการ

การปฏิรูปประเทศ ในความเป็นจริงแล้วก็คือการปฏิรูปความคิดของคน จากสภาวะของความเป็นจริงที่มองเห็นในประเทศนี้ ผ่านการตั้งคำถามเพื่อไปให้ถึงสำนึกพลเมือง ที่ไม่เพียงคิดเพื่อตัวเอง แต่คิดเพื่อคนอื่นด้วย ถ้าคนของประเทศมีความคิดของสังคมโดยรวมควบคู่ไปกับความคิดเพื่อตัวเอง(ซึ่งไม่ใช่ความผิด) ประเทศนั้นก็จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของประเทศควบคู่ไปกับศักยภาพของคนในประเทศไปได้อีกมาก

รายการจึงใช้ความเป็นเกมที่เชื่อมโยงกับบริบทของการปฏิรูปความคิด ปฏิรูปประเทศเข้ามาเป็นตัวตั้งคำถาม และทำให้เกิดการทายคำตอบ ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ถกเถียง ในมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย และทำให้เป็นเกมที่ดูสนุก และเกิดการกระตุ้นความคิดของผู้ชมได้ด้วย เช่น ใช้คลิปแอบถ่ายพฤติกรรมคนในสังคม เข้ามาเป็นตัวตั้งคำถาม และสร้างประเด็นการวิเคราะห์ถกเถียงจากพฤติกรรมนั้นๆ เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

● รายละเอียดประกาศ
● ข้อกำหนดงานจ้างดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์
● เงื่อนไขการประกวดราคา
● กำหนดการประกวดราคาจัดหา
● ประกาศราคากลาง

กำหนดการประกวดราคา

● 15 มิ.ย. 58
ชี้แจงรายละเอียดรายการและเงื่อนไขการประกวดราคา
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ Briefing Room ชั้น 1 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. [แผนที่]

● 6 ก.ค. 58
รับซองข้อเสนอรายการ
เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ห้อง AM 303 ชั้น 3 อาคาร A สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท.

● 9 ก.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้ประกวดราคาที่คุณสมบัติครบถ้วน แจ้งนัดหมายการเข้านำเสนอ ทาง www.thaipbs.or.th

● 10 ก.ค. 58
ผู้ประกวดราคาที่คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนด
นำเสนอรายการต่อหน้าคณะกรรมการจัดหารายการ

● 20 ก.ค. 58
ประกาศผลการประกวดราคาทาง www.thaipbs.or.th

----------------------------------------------
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
คุณธิติพงษ์ ก่อสกุล
ฝ่ายผลิตและจัดหารายการ สำนักรายการ
โทร. 02-790-2269

 

กลับขึ้นด้านบน