ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้อง Studio ระบบ 4K และอุปกรณ์ส่วนควบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน